Stationärt

Erjo horisontal och stupmatade huggmaskiner producerar industri eller bränsleflis av ribb, bakar, justeravkap och rundved.

Tillsammans med ett brett utbud av alternativ utrustning har kunden möjlighet att skapa en egen optimal lösning, som möter dagens krav på effektiv och lönsam flisproduktion.

I den alternativa utrustningen finns olika in- och utmatningssystem med bl a med IQAN styrsystem, vilket är ett databaserat system för effektiv maskin- och motorstyrning.

 

• Horisontalmatad flishugg -  ERJO Typ HSM

• Stupmatad flishugg - ERJO Typ VS

 

UPP