ERJO 12/90 R

Mest avsedd för terminalflisning, men kan även utföra upplagsflisning vid basväg eller liknande. Är dessutom mycket lämplig för flisning av grov rötskadad ved.

  • Bredd: 2800 mm
  • Inmatningsöppning: 900 x 950 mm

ERJO 12/90 R

 

UPP