LiPRO Biobränsle-gengasanläggning

Har du också  fått nog av skenande priser på  energi? Nu kan du sjäv ta kontrollen  över dina el- och värmekostnader, dessutom på  ett miljövänligt sätt!

LiPRO Biobränsle-gengasanläggning omvandlar träflis till en brännbar syntesgas genom en termokemisk reaktion i en flerstegs-förgasningsprocess. Syntesgasen omvandlas i sin tur till termisk energi och mekanisk energi i en förbränningsmotor. Den termiska energin blir lokal värme, och den mekaniska energin blir till elkraft i en generator. Allt i ett och samma steg, i en och samma anläggning. Bränslet består av träflis från t ex avverkning, restved, spillprodukter från sågverk, obehandlat returträ och annat massivt trä. Passar till exempel större lantbruk, sport- och spaanläggningar, hotel- och restaurangföretag eller kanske ett mindre lokalt fjärrvärmesystem som samtidigt gör en insats för miljön!

  • Hög konsekvent gengaskvalitet vid användning av sämre träflis, tack vare flerstegsförgasningsprocessen
  • Hög tillgänglighet på över 8 000 timmar per år
  • Underhållsvänlig design
  • Helautomatisk drift
  • Användning av sämre träflis från t ex skogsvård, återvinningsträ, användning av returträ m m
  • Efterbränning av filteraskan i reaktorn innehåller endast 0,5–1,5 % aska
  • Askgaller med automatiskt utsortering av föroreningar som sten och metall i tillåten flisstorlek

 

 Se LiPROs film om hur träråvara omvandlad till el och värme.

 

 

LiPRO faktaruta

 

 

Biogas Gengas anlaggning

Kontainer

Som tillbehör till gengasanläggningen kan man få en förbunker med torksystem för att säkra rätt fuktighet på träfliset.

 

Flerstegsforgasning erjo

Traditionell förgasningsprocess jämfört mde LiPROs flerstegs-förgasning.

Modulsystem

LiPRO Biobränsle-gengasanläggning levereras i container-paket, som ett modulsystem, vilket gör att man enkelt kan koppla samman flera moduler för ett högre energiuttag. Kan även levereras separat för placering i en befintlig byggnad. 

 

 

 

UPP