Helt nytt kompakt huggkoncept på valfri bärare!

 

 

ERJO 9 93 bandg2

Under senaste året har vi på OP Erjo tagit fram ett helt nytt kompakt huggkoncept. ERJO 9/93 Crawler är en kraftfull mobil hugg som kan anpassas till valfri bärare.

Denna gången har kunden önskat en bandgående version med radiostyrning. Leveread till kund i Japan som nu kör för fullt!

ERJO 9/93 Crawler är en kraftfull, flexibel och smidig hugg med hög kapacitet, låga drifts- och servicekostnader. För flisning av grot, stam och rundved. 

 

 

 

 

 

UPP